Resume yozishdagi 7ta xato!

12 Apr 2023

Yaqinda 10ta resume ko’rib chiqdim va eng ko’p bergan commentlarimni sizlar bilan ulashaman. Kettik!

1) Yetarlicha vaqt/mehnat sarflamaslik.

Ko’pchilikni resume ustida juda kam vaqt/mehnat sarflagan. Resume sizning tog’angiz emas. Resume ish topishda eng muhim narsalardan biri. Qo’rqmay, kamida 4-5 kun o’tirib 2-3 marta iteratsiya qilib chiqing. Polish, polish, polish!

2) Asosiy tillar/texnologiyalarga urg’u bermaslik

❌ Tech stack: Java, Spring, JavaScript, PHP, Laravel, Bootstrap, Angular, React, Python.

✅ Proficient: Java, Spring, JavaScript Competent: PHP, Laravel, Bootstrap Familiar: React, Python

3) Sonlar/ko’rsatkichlar kamligi.

❌ Implemented RESTful APIs for food delivery service

✅ Implemented 12 different RESTful API endpoints for food delivery service that processes daily over 200 deliveries

4) Subyektiv/Umumiy sifatlarni yozish.

❌ Critical thinking, Leadership, Communication, Highly motivated, Detail-oriented, Creativitiy, Time management, Eager to learn new things.

Tepadagi sifatlarni o’lchab yoki isbotlab bo’lmaydi. Ohirgi marta qachon biror kishini resumesini o’qib, “Ee qoyil bu odam kreativ ekan” dedingiz?! Hech qachon 🙂

5) XKTA

Tepadagi qisqartmani tushundingizmi? Exactly! — Tushunmadingiz. Xech Kim Tushunmaydigan Akronimlarni (XKTA) ishlatmang.

❌ Designed an interactive app to calculate the RoI based on different key inputs from investors.

✅ Designed an interactive app to calculate the return of investment based on diferrent key inputs from investors.

6) O’tgan zamonda yozmaslik.

❌ Develop a peer-to-peer video communication tool for practising English.

✅ Developed a peer-to-peer video communication tool for practising English.

7) Online resume maker yoki Microsoft Word template ishlatish.

Ular sizga yetarlicha flexibility bermaydi. Eng yaxshisi — Google Docs.