Nega readable kod yozish kerak?

26 Feb 2023

Chunki kod 1 marta yoziladi va ming marta o’qiladi. Deylik unreadable kod yozgani 5 minut vaqt ketadi va uni o’qib tushungani 5 minut ketadi. Va readable kod yozgani 30 minut vaqt ketadi va uni o’qib tushunishga 1 minut ketadi.

Kelinglar kodni 1 marta yozib va uni 1000 marta o’qishga qancha vaqt ketishini hisoblab ko’ramiz:

Unreadable: 1 x 5 + 1000 x 5 = 5005 minut

Readable: 1 x 30 + 1000 x 1 = 1030 minut

Readable kod yozish bu long-term thinking!