Qiziqarli Math va Computer Science resurslar

09 Feb 2023

O’zim ham shunday maktablarni birida o’qiganim va universitetda ham toza Computer Science o’qimaganim tufayli ko’p Math va Computer Science bilimlarni o’zim online resurslardan o’rganaman. Bugun silar bilan o’zimga yoqqan resurslar bilan ulashaman. Kettik:

 1. The essence of calculus: YouTube
 2. Linear algebra: MIT Website
 3. Discrete math: YouTube
 4. Probability and combinatorics: Coursera
 5. Introduction to Algorithms: MIT Website
 6. Operating systems: Archive
 7. Networking: Khan Academy Website

Yana, quyidagi YouTube kanallar va GitHub repolarni tavsiya qilaman:

 1. 3Blue1Brown
 2. Eddie Woo
 3. Khan Academy
 4. MIT OpenCourseWare
 5. BrilliantOrg
 6. Coding Interview University
 7. Awesome courses

Siz ham o’zingizga yoqgan resurslarni ulashing, maqul bo’lsa tepaga qo’shib qo’yaman.