Interviewda eng ko’p so’raladigan 25ta top java savollari

20 Jan 2023

 1. Multi-threadding nima?
 2. Multi-processing nima?
 3. Thread vs Process?
 4. Deadlock nima?
 5. Encapsulation nima?
 6. Inheritance nima?
 7. Polymorphism nima?
 8. Abstraction nima?
 9. Interface vs absctract class?
 10. Overloading vs Overriding?
 11. Local variable vs Instance variable?
 12. Immutability nima? String mutable xisoblanadimi?
 13. hashCode() metodi nima uchun kerak?
 14. equals() vs == ?
 15. Checked vs Unchecked Exception?
 16. Synchronization nima?
 17. Private vs Public vs Protect vs Default Access modifier?
 18. ArrayList vs LinkedList?
 19. Queue vs Stack? Qaysinisi FIFO va qaysinisi LIFO?
 20. Generics nima?
 21. (De)serialization nima?
 22. Stack memory vs Heap memory?
 23. Singleton nima? Uni qanday implement qilinadi?
 24. String Pool nima?
 25. Garbage Collection nima?

Shularni puxta o’rgansangiz, har qanday interviewga “eshikni tepib” kirsangiz bo’ladi.